Tarifes ciutadanes

Ets ciutadà de la ciutat de Barcelona o de la seva àrea metropolitana i tens una potència contractada inferior a 15 kW? Coneix les tarifes de Barcelona Energia.

Tarifa Variable

La tarifa més transparent i econòmica amb la qual pagaràs la teva llum el preu real de mercat.

SABER MÉS

Tarifa Clàssica

Amb la tarifa fixa clàssica gaudiràs de el mateix preu d'electricitat durant un any.

SABER MÉS

Tarifa Eficient

Estableix el preu de l'energia en funció del nombre d'integrants del nucli familiar i del seu consum

SABER MÉS

Tarifa Solar

La solució per treure el màxim profit d’unes plaques fotovoltaiques.

SABER MÉS

Tarifa Variable

La tarifa més transparent amb la qual pagaràs la llum a preu real de mercat *. Estalvia't així els sobrecostos dels marges de seguretat propis de les tarifes fixes.
* El preu de l'energia es fixarà cada hora en funció dels preus de mercat majorista d'electricitat i dels costos de REE (Red Eléctrica de España).

EN APLICACIÓ DEL RD 17/2021 LES TARIFES VIGENTS TINDRAN UN DESCOMPTE APLICAT A LA FACTURA, QUEDANT, FINS A 31/12 DE LA SEGÜENT MANERA:

Potència 2.0TD. Punta anual: 23,751377 €/kW; Vall anual: 0,979237 €/kW

Impost elèctric: 0,5 % mantenint la relació de 0,0005 €/kWh per a industrials i 0,001 €/kWh per a la resta; IVA: 10% per a subministraments de fins a 10 kW de potència contractada.

 
PREUS ORIGINALS:

Publicador de continguts

VEURE PREUS SENSE IVA VEURE PREUS AMB IVA

Terme de potència 2.0TD:

Període Punta

Anual: 30,67266 €/kW
Diàriament: 0,084035 €/kW

Període Vall

Anual: 1,424359 €/kW
Diàriament: 0,003902 €/kW

Terme d’energia 2.0TD:

Amb un consum mitjà estàndard de 180kWh al mes només pagaries aprox. 2,13 € més del que ens costa a nosaltres l'energia*.

*El nostre marge de gestió és de només 0,01185 €/kWh.

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,02€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador:estimació de 0,81 € / mes.

Impost elèctric: 5,11269%.

IVA: 21%.

Terme de potència 2.0TD:

Període Punta

Anual: 39,011553€/kW
Diàriament 0,106881€/kW

Període Vall

Anual:1,811596€/kW
Diàriament: 0,004963€/kW

Terme d’energia 2.0TD:

Amb un consum mitjà estàndard de 180kWh al mes només pagaries aprox. 2,57 € amb IVA més del que ens costa a nosaltres l'energia*.

*El nostre marge de gestió és de només 0,01507 €/kWh amb IVA.

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,025437€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 1,03 € / mes.

Tarifa Clàssica

Amb la tarifa fixa clàssica gaudiràs del mateix preu d'electricitat durant un any. Així, l'import final de la factura només dependrà del teu consum energètic.

EN APLICACIÓ DEL RD 17/2021 LES TARIFES VIGENTS TINDRAN UN DESCOMPTE APLICAT A LA FACTURA, QUEDANT, FINS A 31/12 DE LA SEGÜENT MANERA:

Potència 2.0TD. Punta anual: 23,751377 €/kW; Vall anual: 0,979237 €/kW. 

Terme d’energia 2.0TD. Punta: 0,149621 €/kWh; Pla: 0,130316 €/kWh; Vall: 0,104712 €/kWh.

Impost elèctric: 0,5 % mantenint la relació de 0,0005 €/kWh per a industrials i 0,001 €/kWh per a la resta; IVA: 10% per a subministraments de fins a 10 kW de potència contractada.


 

PREUS ORIGINALS:

Publicador de continguts

VEURE PREUS AMB IVA VEURE PREUS SENSE IVA

Terme de potència 2.0TD:

Període Punta

Anual: 30,67266 €/Kw
Diàriament: 0,084035 €/kW

Període Vall

Anual: 1,424359 €/Kw
Diàriament: 0,003902 €/kW

Terme d'energia 2.0TD:

Període Punta: 0,251228 €/kWh

Període Pla: 0,150637 €/kWh

Període Vall: 0,109792 €/kWh

 

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,02€/dia (Segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 0,81 € / mes.

Impost elèctric: 5,11269%.

IVA: 21%.

Terme de potència 2.0TD:

Període Punta

Anual: 39,011553€/kW
Diàriament: 0,106881€/kW

Període Vall

Anual: 1,811596€/Kw
Diàriament: 0,004963€/kW

Terme d'energia 2.0TD:

Període Punta: 0,319529 €/kWh

Període Pla: 0,191590 €/kWh

Període Vall: 0,139641 €/kWh

 

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,025437€/dia (según el RD 7/2016 23 de diciembre).

Lloguer de comptador: estimació de 1,03€/mes.

Tarifa Eficient

Tarifa recomanada si fas un ús racional del consum energètic a la teva llar.

La tarifa eficient estableix el preu de l'energia en funció del nombre d'integrants del nucli familiar i del seu consum. Dins de cada nucli familiar es determinen trams de preu diferent, de menor a major, segons el consum d'electricitat mensual.

EN APLICACIÓ DEL RD 17/2021 LES TARIFES VIGENTS TINDRAN UN DESCOMPTE APLICAT A LA FACTURA, QUEDANT, FINS A 31/12 DE LA SEGÜENT MANERA:

Potència 2.0TD. Punta anual: 23,751377 €/kW; Vall anual: 0,979237 €/kW. 

Terme d’energia 2.0TD Tram 1. Punta: 0,146124 €/kWh; Pla: 0,126819 €/kWh; Vall: 0,101215 €/kWh.
Terme d’energia 2.0TD Tram 2. Punta: 0,149621 €/kWh; Pla: 0,130316 €/kWh; Vall: 0,104712€/kWh.
Terme d’energia 2.0TD Tram 3. Punta: 0,153167 €/kWh; Pla: 0,133895 €/kWh; Vall: 0,108324 €/kWh.

Impost elèctric: 0,5 % mantenint la relació de 0,0005 €/kWh per a industrials i 0,001 €/kWh per a la resta; IVA: 10% per a subministraments de fins a 10 kW de potència contractada.

 


Més informació >
PREUS ORIGINALS:

Publicador de continguts

VEURE PREUS SENSE IVA VEURE PREUS AMB IVA

Terme de potència 2.0TD:

Període Punta

Anual: 30,67266 €/Kw
Diàriament: 0,084035 €/kW

Període Vall

Anual: 1,424359 €/Kw
Diàriament: 0,003902 €/kW

Terme d'energia 2.0TD:

Període Punta: 0,247731 €/kWh

Període Pla: 0,147140 €/kWh

Període Vall: 0,106295 €/kWh

 

Període Punta: 0,251228 €/kWh

Període Pla: 0,150637 €/kWh

Període Vall: 0,109792 €/kWh

 

Període Punta: 0,254774€/kWh

Període Pla: 0,154216 €/kWh

Període Vall: 0,113404 €/kWh

 

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,02€/día (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 0,81 € / mes.

Impost elèctric: 5,11269%.

IVA: 21%.

Terme de potència 2.0TD:

Període Punta

Anual: 39,011553€/kW
Diàriament: 0,106881€/kW

Període Vall

Anual: 1,811596€/Kw
Diàriament: 0,004963€/kW

Terme d'energia 2.0TD:

Període Punta: 0,315081 €/kWh

Període Pla: 0,187142 €/kWh

Període Vall: 0,135193 €/kWh

 

Període Punta: 0,319529 €/kWh

Període Pla: 0,191590 €/kW

Període Vall: 0,139641 €/kWh

 

Període Punta: 0,324039 €/kWh

Període Pla: 0,196143 €/kWh

Període Vall: 0,144234 €/kWh

 

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,025437€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 1,03 € / mes.

Tarifa Solar

La tarifa solar té dos preus durant el dia, un per al període solar (més impacte d'hores de llum) i un per al període no solar.
Tarifa exclusiva per a consumidors amb instal·lació fotovoltaica i tarifa d'accés 2.0TD.

EN APLICACIÓ DEL RD 17/2021 LES TARIFES VIGENTS TINDRAN UN DESCOMPTE APLICAT A LA FACTURA, QUEDANT, FINS A 31/12 DE LA SEGÜENT MANERA:

Potència 2.0TD. Punta anual: 23,751377 €/kW; Vall anual: 0,979237 €/kW. 

Terme d’energia 2.0TD. Període solar: 0,195264 €/kWh; Període no solar: 0,114712 €/kWh.

Impost elèctric: 0,5 % mantenint la relació de 0,0005 €/kWh per a industrials i 0,001 €/kWh per a la resta; IVA: 10% per a subministraments de fins a 10 kW de potència contractada.Més informació >
 
PREUS ORIGINALS:

Publicador de continguts

VEURE PREUS AMB IVA VEURE PREUS SENSE IVA

Terme de potència 2.0TD:

Període Punta

Anual: 30,67266€/Kw
Diàriament: 0,084035€/kW

Període Vall

Anual: 1,424359€/Kw
Diàriament: 0,003902€/kW

Terme d'energia 2.0TD:

Període solar: 0,256228€/kWh
Període no solar: 0,119792€/kWh

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,02€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 0,81 € / mes.

Impost elèctric: 5,11269%.

IVA: 21%.

Terme de potència 2.0TD:

Període Punta

Anual: 39,011553€/kW
Diàriament 0,106881€/kW

Període Vall

Anual:1,811596€/Kw
Diàriament: 0,004963€/kW

Terme d'energia 2.0TD:

Període solar: 0,325888€/kWh
Període no solar: 0,152359€/kWh

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,025437€/día (Segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 1,03 € / mes.

Necessites ajuda?

Formulari

Necesitas ayuda footer

També pots contactar amb nosaltres per e-mail consulta@barcelonaenergia.cat o trucar-nos al  900 906 807

Resolem els teus dubtes

Aquí trobaràs resposta a les preguntes que ens feu amb més freqüència. És la forma més ràpida de resoldre els teus dubtes!

PREGUNTES FREQÜENTS